Držíme spolu a pomáháme pizzou

Bistro Romano

Jedinečná kuchyně a lehce stravitelná jídla - PINSA ROMANO, pomalu pečená masa, zelenina či polévka.

O bistru

Ve spolupráci s fondy Evropské unie, konkrétně využitím Operačního programu Zaměstnanost se nám to podařilo a vytvořili jsme jim nová pracovní místa. Tyto osoby zapracovává profesionální personál bistra, jako například kuchaři nebo vedoucí pracovníci.

Řídíme se principy sociálního podniku
Více než 40% zaměstnanců ze znevýhodněných skupin
Zisk z podnikání reinvestujeme zpět do jídelny
Dodržujeme zásady environmentálně šetrného podnikání
Používáme ekologicky šetrné výrobky a třídíme odpad

Naše poslání

Posláním bistra Romano je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce.

Naše vize

Naší vizí je provozovat formou sociálního podnikání úspěšnou, společensky odpovědné bistro, které nabídne zákazníkům kvalitní, zdravou, pestrou stravu v příjemném prostředí a svým zaměstnancům práci v milém, soudržném kolektivu, v němž budou mít všichni možnost přispět svými nápady k dalšímu rozvoji.

Po celou dobu se budeme řídit naším heslem – Držíme spolu a pomáháme pizzou.

Kontakt

Pište, volejte nebo mrkněte na naše sociální sítě